post web 2.jpg

For informasjon om mitt arbeid, kjøp av malerier, maleoppdrag, ta kontakt på skjemaet under, så svarer jeg gladelig.

For information about my work, buying or commissioning a painting, please fill out the form below, and I will be happy to respond to you.