Vibeke ble født i 1986 og vokste opp på bygda utenfor Trondheim, Norge. Hun har utdannelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus, BA i Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk. Hun har også studert utøvende samtidskunst ved Metàfora, Barcelona. Etter det har hun vært selvlært. Vibeke jobber også som kunstlærer for barn i grunnskolen og kulturskolen, og holder til ytterst i vakre Sognefjorden.

Vibeke jobber i ulike felt; som fotografi, illustrasjon, maling, mixed media og installasjon. Hun vil alltid fortsette å eksperimentere, også som en måte for å berike områdene hun allerede jobber i. Her inne vil du se henne maleri- og illustrasjonsarbeider. Det som inspirerer henne er mennesker, øyeblikk, detaljer og formidling av historier. Hun er også interessert i kontakten mellom kunst og poesi, og hvordan hver person ser på kunst ulikt, skapt av deres følelser, persepsjon og tolkning.

Vibeke was born in 1986 and grew up in a small village outside Trondheim, Norway. She got her education at the Oslo Uni. College, BA Teacher Training in Art and Design. She also studied Contemporary Studio Art at Metàfora, Barcelona. After that she has been self-taught. Vibeke also works as an art teacher for children, and is based in beautiful Sognefjorden in Norway.

Vibeke works in different fields; such as photography, illustration, painting, mixed media and installations. She will always continue experimenting, also as a way to enrich the areas she already workis in. Here you will see her painting work. What inspire her are people, moments, details and telling stories. She is also interested in the connection between art and poetry, and how each person got their individual look on art, created by feelings, perception and interpretation.